wz

Spalovací procesy

Píše ing. Přemysl Kól, Ph.D - poslední aktualizace 15.3.2014 (změna designu stránek)

[KONTAKT]   [NABÍDKA SLUŽEB]

Paliva spalovaná v kotlích

Plynná paliva

Kapalná paliva

Tuhá paliva


Teoretické základy spalování

Dynamika spalování

Statika hoření

Spaliny

Spalovací vzduch


Spalovací zařízení

1. Ohniště

Úvod

Porovnávací kritéria ohnišť

Teplo předané v ohništi


Příklady

Teplota rosného bodu


©Přemysl Kól

TOPlist