wz

Ohniště - úvod

Píše: Ing. Přemysl Kól (kolpremek@seznam.cz)

 

Zpět na domovskou stránku

   Úvod

     Ohniště kotle je prostor vymezený výhřevnými plochami, popř. i nechlazenými keramickými stěnami, v němž se průběžně spaluje požadované množství paliva za účelem uvolnění potřebného tepelného toku. Dobře pracující ohniště musí splňovat celou řadu požadavků, z nichž nejdůležitější jsou:

a)     zajistit dokonalé průběžné spalování přiváděného paliva s optimálním přebytkem vzduchu a s nejvyšší možnou účinností

b)     umožnit co nejširší palivový program, aniž by vznikly provozní potíže nebo nepříliš poklesla účinnost kotle

c)     vznikající tuhé a plynné spaliny nesmějí vyvolávat zkrácení provozní periody, např. nadměrnou tvorbou nánosů a korozí, ucpáváním průtočných, výpustních a recirkulačních průřezů …

d)     ve spalinách nemají být jedovaté složky, např. CO, As apod. a mělo by být minimum SO3, NOx apod.

e)     ohniště má mít jednoduchou a účinnou regulaci výkonu v co nejširším rozmezí

f)      stabilita hoření musí být dobrá jak při stacionárních, tak i při přechodových stavech, jmenovitě v blízkosti minimálního výkonu

g)     obestavěný objem a půdorysná plocha mají být minimální

h)    stěny ohniště musí umožňovat vytvořené potřebné výhřevné plochy k ochlazení spalin tak, aby na konci ohniště měly teplotu nižší, než je teplota měknutí popelovin, a aby nebyla překročena určitá teplota stěny přehřívákových trubek, popř. nebyly v ohništi místní vysoké teploty

i)       ztráty tepla do okolí a cena izolace musí být minimální, obezdívka lehká, jednoduchá a levná

j)       ohniště musí být těsné, aby při přetlaku nevnikaly spaliny do prostoru kotelny a při podtlaku se nepřisával falešný vzduch

k)     ohniště jednotlivých částí ohniště (opalem, erozí a korozí) musí být přiměřené

l)       nosná konstrukce ohniště by měla být lehká a tuhá

m)  vlastní spotřeba energie při provozu ohniště a jeho pomocných zařízení se požaduje co nejnižší

n)    výroba, montáž a demontáž při opravách mají být jednoduché a snadno proveditelné

 

Odkazy

1.     V. Černý, B. Janeba, J. Teyssler, Parní kotle, SNTL, Praha, 1983

 

Citace tohoto článku

     P. Kól, Dynamika spalování, publikováno na stránkách Spalovací procesy, dostupné z http://Spalovaci-procesy.wz.cz/Ohniste_uvod.html, 2011.

     © Přemysl Kól

Zpět na domovskou stránku

TOPlist