wz

Příklad 1

Píše: Ing. Přemysl Kól (kolpremek@seznam.cz)

 

Zpět na domovskou stránku

Teorie k příkladu

     Určete rosný bod spalin, které vzniknou spalováním obilné slámy o daném prvkovém rozboru a výhřevnosti (dle tabulky níže). Obilná sláma se bude spalovat na roštovém ohništi s přebytkem vzduchu α=1,5. Uvažujme teplotu kondenzace čisté vodní páry při parciálním tlaku vodních par 55°C.

Prvkový rozbor obilné slámy:

Uhlík: 35,6%         C

Vodík:         4,7%           H

Síra:            0,027%        S

Dusík:         0,47%         N

Kyslík:         33,7%         O

Voda:          20%            W

Popel: 5,5%           A

 

Výhřevnost: 12980 kJ/kg           Qn

 

Řešení:

 

     Rosný bod spalin je výše, než je teplota kondenzace čisté vodní páry (bez kyseliny sírové) o hodnotu:

, kde tr je rosný bod spalin [°C]

         tk je teplota kondenzace čisté vodní páry při parciálním tlaku vodní páry [°C]

 

    Teplota rosného bodu lze tedy určit ze vztahu:

, kde β=195 pro přebytek vzduchu na výstupu z ohniště α0=1,20

         β=208 pro α0=1,4 až 1,5

         Sr je redukovaný obsah síry v surovém palivu a určí se ze vzorce

, kde S je obsah síry v surovém (původním) palivu [%]

         Qn je výhřevnost paliva [kJ/kg]

         XU je poměrný obsah popela v úletu (pro roštová ohniště 0,2 až 0,3)

         Ar je redukovaný obsah popelovin v palivu a určí se ze vzorce:

Výpočet:


     Teplota rosného bodu pro zadané spalování obilné slámy je 81°C

 

     © Přemysl Kól

Zpět na domovskou stránku

Teorie k příkladu

TOPlist